l

Ut wisi enim ad minim veniam, quis laore nostrud exerci tation ulm hedi corper turet suscipit lobortis nisl ut

Klachtenregeling camcoop

KLACHTENREGELING CAMCOOP

Een klacht of een gevoel van onvrede kan ontstaan
In de relatie tussen cliënt en zorgverlener therapeut kunnen gevoelens van onvrede ontstaan en in soms worden dit klachten. Meestal kan dat opgelost worden in het contact tussen therapeut en cliënt. Soms lukt dat niet. Daarom is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen of een geschil te beslechten door partijen die onafhankelijk zijn van zowel therapeut als van de  beroepsorganisatie.

Vast stappenplan
Een gevoel van vrede ontstaat niet zo maar. Een klacht indienen is een hele stap. Het betekent op z’n minst dat er helaas iets is misgegaan in de communicatie en bejegening. En het ligt gevoelig. Het vraagt daarom grote zorgvuldigheid en aandacht. Als CAMCoop hebben we daarom twee stappenplannen uitgewerkt, opdat zowel cliënt/klager als zorgverlener/beklaagde zich gesteund voelen en er zekerheid is op een goede behandeling van de klacht.

 1. Stappenplan voor u de cliënt/klager:
  Het is voor u als klager belangrijk dat u weet welke stappen u kunt zetten; met wie u te maken heeft en dat er sprake is van zorgvuldigheid en onafhankelijkheid. In het stappenplan ziet u precies wat u moet doen om de kans op een bevredigende oplossing zo groot mogelijk te maken.
  Naar overzicht: U heeft een klacht
  xx
 2. Stappenplan voor de therapeut/beklaagde:
  Als er een klacht komt, is het ook voor de zorgverlener/therapeut belangrijk dat je weet wat er te verwachten is en wat je moet doen en laten. Daarom hebben we de stappen en fasen uitgewerkt. Dat vergroot de kans op een bevredigende oplossing.
  Naar overzicht: Je krijgt een klacht

Hoe weet u of uw therapeut de Wkkgz bij de CAMCoop heeft ondergebracht?
U kunt dat eenvoudig nagaan door het  Ledenregister CAMCoop te raadplegen. Als u de naam van de therapeut intypt in het zoekveld, ziet u:

 • Of de therapeut de Wkkgz heeft geregeld via de CAMCoop
 • En bij welke Beroepsorganisatie de therapeut is aangesloten.

Kunt u de therapeut niet vinden op onze website, dan heeft de therapeut de Wkkgz op dit moment niet geregeld bij de CAM Coöperatie. Weet u zeker dat de therapeut ten tijde van de klacht zijn/haar Wkkgz geregeld had bij de CAMCoop? Neem dan contact op met secretaris@camcoop.nl om dit verifiëren. De therapeut is namelijk wettelijk verplicht u te vertellen waar hij/zij de Wkkgz heeft geregeld.

U heeft altijd te maken met meerdere partijen
Zowel cliënt als therapeut hebben te maken met meerdere partijen. Om verwarring te voorkomen hebben we ze op een rijtje gezet:

 1. Cliënt en therapeut
  Dit is de eerste plek voor herstel
  xx
 2. Beroepsorganisatie
  Een klacht komt altijd eerst binnen bij de Beroepsorganisatie waar de therapeut is aangesloten. Daar is een vaste functionaris voor die werkt met vast reglement.
  Lijst – per BO -met contactpersonen voor cliënten en therapeuten
  xx
 3. Onafhankelijke klachtfunctionaris
  Wordt het een formele klacht dan wordt die behandeld door een functionaris uit de pool van onafhankelijke klachtenfunctionarissen van de SCAG. Uw klacht wordt via een Klachtenformulier aan de coördinator van de onafhankelijke klachtfunctionarissen doorgegeven. Die neemt dan de klacht in behandeling volgens het Klachtenreglement. De CAMCoop werkt qua Klachtenfunctionarissen samen met de SCAG. Zij stemmen het Klachtenreglement af met Zorgbelang die de cliënten vertegenwoordigd. Het reglement wordt regelmatig – op basis van de laatste inzichten – aangepast. Onderstaand treft u de link aan naar de meest actuele versie. Dit reglement vormt de basis van de Klachtenreglementen van de aangesloten Beroepsorganisatie bij de CAMCoop en de therapeuten die via de CAMCoop hun Wkkgz hebben geregeld. In het voorbeeld zijn geen logo’s en namen opgenomen. Ga naar de website van de betrokken Beroepsorganisatie voor een compleet ingevuld reglement.
  Voorbeeld meest actuele Klachtenreglement onafhankelijke Klachtenfunctionaris
  xx
 4. Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen 
  Wordt het een geschil dan wordt dat geschil behandeld door de onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen
  Website Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen